Ikke dækning af norske yrkesskadekrav under den danske garantifondslov

Højesteret har i en dom af 5. januar 2023 fastslået, at den danske Garantifonden for skadesforsikringsselskaber ikke er forpligtet til at dække erstatningskrav rejst af den norske Garantiordningen for Skadesforsikring vedrørende den norske yrkesskadeforsikring.

Ikke dækning af norske yrkesskadekrav under den danske garantifondslov Read More »