Forældelse af differencekrav når kravet rejses mod anden end arbejdsgiver – rækkevidden af U.2017.2583H

Tvisten: Sagen drejede sig bl.a. om, hvorvidt appellantens eventuelle krav i anledning af et uheld den 6. maj 2008 var forældede. Østre Landsrets dom af 24. maj 2019.

Forældelse af differencekrav når kravet rejses mod anden end arbejdsgiver – rækkevidden af U.2017.2583H Read More »