Dom om bevis for fald fra trinbræt - Motoransvar / arbejdsgiver ansvar - alle frifundet - ej bevis for hændelsen uagtet anerkendt som ASL skade.

Del denne artikel

Kort om sagen

Sagen vedrørte spørgsmålet om skadelidtes fald fra et trinbræt på en slamsuger under arbejdet. Skadelidte havde efterfølgende fået sin skade ASL-anerkendt væsentligst med afsæt i en erklæring fra en kollega. Skadelidte mente herudover, at arbejdsgiveren var ansvarlig, og at der i øvrigt var tale om et færdselsuheld, idet skadelidte faldt af trinbrættet ved overkørsel af et vejrbump, hvorefter trinbrættet ifølge skadelidte knækkede. Skadelidte bebrejdede arbejdsgiveren mangelfuld vedligeholdelse af trinbrættet.

Ikke ganske klart hvad der – om noget – var sket

Efter en række afhøringer af arbejdsgiver, kollegaer og særlig den kollega, der havde afgivet erklæringen til AES til brug for ASL behandlingen, fremstod det dog som ganske uklart, om skadelidte overhovedet havde været udsat for et uheld/en skade, og hvad dette så i givet fald skyldtes. Skadelidtes iatrotope adfærd (mange henvendelser til læge for skuldergener uden omtale af noget så betydningsfuldt som et fald fra et trinbræt ned på asfalten) var af betydning og ligeså uskkerhed om hvor faldet var sket. Det kunne ikke være sket den dag og det sted skadelidte angav.

Dommen

Retten finder, at skadelidte ikke har bevist at der var sket skade/sket et uheld.

Færdselsuheld eller ej

I forhold til spørgsmålet om hvorvidt der var sket et færdselsuheld henviste vi på vegne af selskabet til bl.a. til, at der kræves kørselsmæssig usædvanlighed jf. bl.a. U.2011.760H og FED2011.111, og at byretten i Københavns Byret i en dom af 8. februar 2017 og særligt Retten i Hjørring i en dom af 28. marts 2017 i tilsvarende situationer ikke havde fundet at der var tale om et færdselsuheld i FÆL § 101’s forstand.

Kommentar

Dommen viser de almindelig kendte bevisprincipper om, at sen anmeldelse og bevistvivl lastes kravstiller. Hviler en anerkendelse på en erklæring fra en kollega/vidne, som ikke indenretligt kan ”stå på mål” for sin tidligere erklæring, så kan retten ikke give medhold.

Sagen er for forsikringsselskabet i forhold til spørgsmålet om FÆL § 101 ført af advokat Nicolai Mailund Clan. Dommen er ikke anket.

Dommen kan rekvireres ved henvendelse til os.

Andre artikler fra vidensbanken

Scroll to Top

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

*Når du skriver dig op til vores nyhedsbrev, så accepterer du vores privatlivspolitik og at vi må kontakte dig elektronisk.

Christina Neugebauer

Partner | Advokat | Mediator

Besøg profilside

Nicolai Mailund Clan

Partner | Advokat | Mediator

Besøg profilside

Christina Neugebauer

Partner | Advokat | Mediator

Besøg profilside

Nicolai Mailund Clan

Partner | Advokat | Mediator

Besøg profilside

Rasmus Nyhold Møller

Partner | Advokat

Besøg profilside