Bygherres krav mod arkitekt og ingeniør forældet og fortabt som følge af for sen reklamation

Sagen omhandler et krav rejst af bygherre overfor et arkitektfirma og et ingeniørfirma vedrørende projektering af tag samt en række yderligere (mindre) krav relaterende til ekstraarbejder. Voldgiftskendelsen er interessant både i relation til forældelsesspørgsmålet og reklamationsspørgsmålet. Voldgiftsretten fastslår i kendelsen, at reklamationsfristen bør være “forholdsvis kort” – og med denne kendelse kan det konstateres at […]

Bygherres krav mod arkitekt og ingeniør forældet og fortabt som følge af for sen reklamation Read More »