Ankenævnet bl.a. om forståelsen af begrebet formuetab

Kendelse fra Ankenævnet for Forsikring af 15. maj 2019 om bl.a. forståelsen af begrebet formuetab.